ಹೂ ಮಳೆ..

203

ಹೊಸ ನಾವಿಕ ನ್ಯೂಸ್ : ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಗಳು ದಾರಿಹೋಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.