ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ – ಮಳೆಹಾನಿ ವಿವರ

493

ದಾವಣಗೆರೆ : ಜಿಯಲ್ಲಿ ಜು.೨೯ ರಂದು ೧೭.೦ ಮೀ.ಮೀ ಮಳೆ ಯಾಗಿದ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಹಾನಿ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ೪.೦ ಮೀ.ಮೀ ಇದ್ದು ೭.೦ ಮೀ.ಮೀ ವಾಸ್ತವ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ೫.೦ ಮೀ.ಮೀ ಇದ್ದು ೧೩.೦ ಮೀ.ಮೀ ವಾಸ್ತವ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ೩.೦ ಮೀ.ಮೀ ಇದ್ದು ೭.೦ ಮೀ.ಮೀ ವಾಸ್ತವ ಮಳೆಯಾ ಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ೩.೦ ಮೀ.ಮೀ ಇದ್ದು ೧೧.೦ ಮೀ.ಮೀ ವಾಸ್ತವ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ೧.೦ ಮೀ.ಮೀ ಇದ್ದು ೪೪.೦ ಮೀ.ಮೀ ವಾಸ್ತವ ಮಳೆ ಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ೫.೦ ಮೀ.ಮೀ ಇದ್ದು ೮.೦ ಮೀ.ಮೀ ವಾಸ್ತವ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ವಾಡಿಕೆ ೪.೦ ಮಿ.ಮೀ ಇದ್ದು ವಾಸ್ತವ ಮಳೆ ೧೭.೦ ಮಿ.ಮೀ ಆಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೪ ಕಚ್ಚಾ ಮನೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ರೂ.೨೦,೮೦೦ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ೪ ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ೬೦,೦೦೦ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. ೮೦,೮೦೦ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೧ ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ.೩೦,೦೦೦ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೧೨ ಕಚ್ಚಾ ಮನೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ ೮೦,೦೦೦ ಹಾಗೂ ೩೫ ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ ೧.೨೦ ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. ೨ ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. ೩,೧೦,೮೦೦ ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿzರೆ.